Met deze huisregels trachten wij op structurele wijze de veiligheid en het welzijn van onze gasten en onze medewerkers te waarborgen.

Voor een ieder een prettig verblijf!

Huisregels voor uw en onze veiligheid

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Hotel Houten gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

 Algemene regels:

 1. Alle aanwijzingen van medewerkers van dit Hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 2. Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 3. Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 4. Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 5. Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 6. In de kamer aanwezig te zijn met meer personen dan het aantal waarvoor is gereserveerd. Dit aantal personen dient zich bij de receptie te legitimeren.
 7. De kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft;
 8. Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s. Eenieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 9. Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 10. Hotel Houten is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 11. De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het Hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële danwel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

 

Het is verboden om:

 1. Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 2. Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Hotel Houten kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 3. Het betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten.
 4. Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben. Idem voor het gebruiken van lachgas (slagroom)patronen.
 5. Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welk aard dan ook.
 6. Het is niet toegestaan te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €150,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Deze boete wordt ook berekend voor  het afdekken en/of onklaar maken van de brandmelder. Indien het brandalarm af gaat doordat er gerookt wordt op de kamer zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à €275,00 aan u doorberekenen;

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van hotel Van der Valk Houten.

Honden (huisdieren) zijn alleen toegestaan in het restaurant en lounge. Tevens dienen zij te zijn aangelijnd. 

Vanaf 1 januari 2018 accepteren wij enkel nog de Van der Valk Cadeaucard (andere cadeaucards zoals de VVV etc worden niet meer geaccepteerd door de Van der Valk Exclusief hotels).

Wij maken gebruik van cookies.