Direct naar de contentDirect naar de footer

Groepsvoorwaarden

Uniforme Voorwaarden Horeca
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze voorwaarden zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. Op punten waar de aangegane overeenkomst in conflict is met de Uniforme Voorwaarden Horeca, zal deze overeenkomst prevaleren. De Uniforme Voorwaarden Horeca kunt u hier bekijken: https://cdn.khn.nl/media/Tools/UVH/uniforme-voorwaarden-horeca-nederlands.pdf

Annuleringsvoorwaarden meetings & events
Bij annulering van de gehele of een gedeelte van de reservering brengt het hotel de onderstaande percentages aan annuleringskosten in rekening over de geannuleerde waarde.

• Bij annulering binnen 12 weken voor de activiteit datum (100+ personen) 25%
• Bij annulering binnen 8 weken voor de activiteit datum (50+ personen) 40%
• Bij annulering binnen 4 weken voor de activiteit datum 60%
• Bij annulering binnen 3 weken voor de activiteit datum 70%
• Bij annulering binnen 2 weken voor de activiteit datum 80%
• Bij annulering binnen 1 weken voor de activiteit datum 100%

In verband met de voorbereidingen en om uw bijeenkomst in goede orde te laten verlopen, stellen wij het op prijs als u 2 weken voor aankomst het definitief aantal personen aan ons doorgeeft (gelet op bovenstaande voorwaarden).
Wij bieden u tevens de mogelijkheid om tot 2 werkdagen voor de activiteitdatum 10% van het gereserveerde aantal personen kosteloos in mindering te brengen.
Mochten wij geen wijzigingen in aantallen ontvangen, dan wordt het aantal gereserveerde personen aan u doorberekend.

Indien wij ten behoeve van uw reservering materialen, diensten of andersoortige zaken bij (een) derde(n) hebben ingehuurd, zijn de annuleringskosten afhankelijk van de voorwaarden van de betreffende leverancier.

Annuleringsvoorwaarden kamerreserveringen (groepen)
Bij annulering van de gehele of een gedeelte van de reservering brengt het hotel de onderstaande percentages aan annuleringskosten in rekening over de geannuleerde waarde.
Wij bieden u tevens de mogelijkheid om tot 2 werkdagen voor de eerste aankomstdatum 10% van het gereserveerde aantal kamers kosteloos in mindering te brengen. Op de dag van aankomst kunt u tot 12.00 uur nog maximaal 5% kosteloos in mindering brengen.

Groep < 25 kamers
• Bij annulering tot 4 weken voor aankomstdatum 0%
• Bij annulering tot 1 week voor aankomstdatum 75%
• Bij annulering binnen 1 week voor aankomstdatum 100%

Groep 25 tot 50 kamers
• Bij annulering tot 8 weken voor aankomstdatum 0%
• Bij annulering tot 4 weken voor aankomstdatum 50%
• Bij annulering binnen 4 weken voor aankomstdatum 100%

Groep > 50 kamers
• Bij annulering tot 12 weken voor aankomstdatum 0%
• Bij annulering tot 8 weken voor aankomstdatum 50%
• Bij annulering tot 4 weken voor aankomstdatum 75%
• Bij annulering binnen 4 weken voor aankomstdatum 100%
Offerte en algemene voorwaarden
• Al onze tarieven zijn non-commissionable tenzij anders afgesproken.
• De prijzen zoals aangeboden in deze offerte zijn gebaseerd op de aantallen zoals in de offerte weergegeven. Indien er tussentijds wijzigingen in de aantallen optreden behoudt Hotel Houten-Utrecht zich het recht voor de offerte/het aanbod aan te passen.
• Wij zullen bij de reservering van de zaal zoveel mogelijk rekening houden met de zaal van uw voorkeur. Hotel Houten-Utrecht behoudt zich echter het recht voor om de bijeenkomst in een andere (zaal)ruimte te laten plaatsvinden.

Betalingsvoorwaarden
• Indien u definitief bij ons reserveert en de totale reserveringswaarde meer dan € 500,00 bedraagt, dan is het hotel gerechtigd u een aanbetalingsnota te doen toekomen.
• Facturen worden uitsluitend op rekening (achteraf) gefactureerd wanneer u debiteur bent bij Hotel Houten-Utrecht. De totale rekening van de reservering zal dan digitaal worden verzonden naar het bij ons bekende e-mailadres. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. Indien u een referentie, ordernummer o.i.d. gebruikt om de betaling spoedig te laten verlopen verzoeken wij u vriendelijk deze vooraf aan ons kenbaar te maken, zodat wij dit op de factuur kunnen vermelden. Bezwaren op de factuur dienen door het bedrijf binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij het hotel.
• Indien u geen debiteur bent dan zal betaling vooraf / ter plaatse geschieden, tenzij anders afgesproken. Onze medewerkers zullen u over de precieze details informeren.